Zapisy

Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 4 miesiąca do 3 roku życia.
Zapisy prowadzone są przez cały rok, a przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc.

Warunkiem przyjęcia do żłobka jest:

  1. Zamieszkanie rodziców dziecka na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Złożenie "Karty Zapisu Dziecka do Żłobka" - druk można pobrać w Kancelarii Żłobka lub w zakładce Dokumenty do pobrania.
  3. Potwierdzanie oczekiwania na przyjęcie dziecka 1 raz w miesiącu na e-mail: zlobek18@gmail.com

Złożenie Karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki

Przy przyjęciu dziecka do żłobka należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka od lekarza pediatry (ważne 48 godzin)

W dniu przyjęcia do żłobka należy zapoznać się z regulaminami i procedurami Żłobka.