Harmonogram

6.30 - 8.15 przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne
8.15 - 8.45 śniadanie
8.45 - 11.15 zabawy zorganizowane: indywidualne lub grupach, na salach lub w ogrodzie
10.00 - 10.15 drugie śniadanie
11.15 - 11.30 przygotowanie do obiadu
11.30 - 12.00 obiad
12.00 - 14.00 przygotowanie do snu, cisza poobiednia
14.00 - 14.30 ubieranie dzieci po leżakowaniu
14.30 - 15.00 podwieczorek
14.30 - 17.00 gry i zabawy w grupach, odbieranie dzieci ze żłobka