Daj szanse

Projekt unijny: "Daj szansę"

Nazwa projektu

"Daj szansę" - program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17).

Okres realizacji

2018 - 2020

Wartość projektu

7 716 504,42 PLN

Wartość dofinansowania

6 559 028,75 PLN

Wkład własny

1 157 475,67 PLN

Cel główny projektu

Podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych.

Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy w wyniku braku możliwości opieki nad dzieckiem nie są w stanie wrócić na rynek pracy.

Cele szczegółowe projektu

 • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc)
 • dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)

Produkty projektu

 1. Utworzenie nowych miejsc (7 miejsc w 2 żłobkach) i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (145 miejsc w 6 żłobkach) tj. łącznie 152 miejsca.
  W 2018 r. środki unijne zostaną przeznaczone na dostosowanie żłobków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (łączna kwota 1 215 400,02 PLN):
  • wykonanie placów zabaw w 5 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27) - kwota 829 103 PLN - realizator Zarząd Zieleni Miejskiej
  • remont pomieszczeń w 4 żłobkach (Nr 18, 19, 23, 27) - kwota 159 000 PLN
  • zakupy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego w 6 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27, 30) - kwota 227 297 PLN.
 2. Zatrudnienie dodatkowego personelu opiekuńczego i specjalistycznego (terapeuci) do sprawowania opieki i terapii nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Realizacja zadań uwarunkowana jest zatrudnieniem specjalistów, którzy określą potrzeby edukacyjne i zbadają możliwości psycho-fizyczne dzieci niepełnosprawnych w celu skutecznego doboru form pomocy i określenia indywidualnych planów pracy z dziećmi.

Realizatorzy projektu

 1. Żłobek Samorządowy Nr 18, ul. Mazowiecka 30a
 2. Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7
 3. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś", ul. Okólna 6
 4. Żłobek Samorządowy Nr 23, ul. Słomiana 7
 5. Żłobek Samorządowy Nr 27, os. Kazimierzowskie 28
 6. Żłobek Samorządowy Nr 30, ul. Majora 18

Kontakt

Danuta Skotniczna
Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 18
tel. 12 633-06-42, e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl

Rekrutacja

Rekrutacja jest kontynuowana w ramach trwałości projektu "Daj szansę".

Pliki do pobrania: