Trwałość projekt unijnego: "Daj szansę"

Zapraszamy do rekrutacji i udziału w ramach trwałości Projektu pt. "Daj szansę" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Cele i założenie trwałości Projektu

Trwałość Projektu "Daj Szansę" będzie realizowana przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji , określonej w umowie o dofinasowanie projektu w zakresie utrzymania miejsc natomiast w zakresie infrastruktury 5 lat.

Realizator

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Biuro projektu

Główne Biuro Projektu mieści się w Krakowie przy ul. Dekerta 24.

Realizatorzy projektu

  1. Żłobek Samorządowy Nr 18, ul. Mazowiecka 30a
  2. Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7
  3. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś", ul. Okólna 6
  4. Żłobek Samorządowy Nr 23, ul. Słomiana 7
  5. Żłobek Samorządowy Nr 27, os. Kazimierzowskie 28
  6. Żłobek Samorządowy Nr 30, ul. Majora 18

Kontakt

Danuta Skotniczna
Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 18
tel. 12 633-06-42, e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl

Zasady rekrutacji i udziału

Rekrutacja w ramach trwałości projektu odbywać się będzie corocznie w terminie od 1 maja, każdego roku do momentu obsadzenia miejsc.

Pliki do pobrania: