Zamówienia publiczne

Znak sprawy: ŻŁ18/BK/1.1/2018
Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert)

Postępowanie pn. Wyposażenie żłobków samorządowych poprzez dostawę artykułów, sprzętu sportowego, pomocy rehabilitacyjnych i terapeutycznych - realizowanych w ramach projektu "Daj szansę"

 1. Ogłoszenie (Baza Konkurencyjności) - plik PDF
 2. Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert z załącznikami - plik PDF
 3. Wzór umowy - plik PDF
 4. Arkusz cenowy (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 5. Modyfikacja arkusza cenowego dokonana 13 września 2018 (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 6. Odpowiedzi na pytania oferentów - plik PDF
 7. Modyfikacja ogłoszenia (Baza Konkurencyjności) dokonana 13 września 2018 (uzupełnienie listy załaczników) - plik PDF
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21 września 2018) - plik PDF
 9. Modyfikacja ogłoszenia (Baza Konkurencyjności) dokonana 28 września 2018 (poprawki omyłek rachunkowych) - plik PDF
 10. Informacja o poprawieniu omyłek rachunkowych (28 września 2018) - plik PDF

Znak sprawy: ŻŁ18/RR/1/2018
Rozeznanie rynku (zaproszenie do składania ofert)

Postępowanie pn. Dostawa mebli i dywanów celem wyposażenia żłobków samorzšdowych - w ramach projektu "Daj szansę"

 1. Rozeznanie rynku - plik PDF
 2. Wzór umowy - plik PDF
 3. Arkusz cenowy - arkusz XLS

Znak sprawy: ŻŁ18/BK/1/2018
Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert)

Postępowanie pn. Wyposażenie żłobków samorządowych poprzez dostawę artykułów, sprzętu sportowego, pomocy rehabilitacyjnych i terapeutycznych realizowanych - w ramach projektu "Daj szansę"

 1. Ogłoszenie (Baza Konkurencyjności) - plik PDF
 2. Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert z załącznikami - plik PDF
 3. Wzór umowy - plik PDF
 4. Arkusz cenowy (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 5. Modyfikacja ogłoszenia (Baza Konkurencyjności) dokonana 20 lipca 2018 - plik PDF
 6. Modyfikacja zapytania ofertowego dokonana 20 lipca 2018 - zaproszenie do składania ofert z załącznikami - plik PDF
 7. Modyfikacja arkusza cenowego dokonana 20 lipca 2018 (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 8. Modyfikacja ogłoszenia (Baza Konkurencyjności) dokonana 23 lipca 2018 - plik PDF
 9. Modyfikacja zapytania ofertowego dokonana 23 lipca 2018 - zaproszenie do składania ofert z załącznikami - plik PDF
 10. Modyfikacja arkusza cenowego dokonana 23 lipca 2018 (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Znak sprawy: ŻŁ18/BK/2/2018
Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert)

Postępowanie pn. Wyposażenie żłobków samorządowych poprzez dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych - w ramach projektu "Daj szansę"

 1. Ogłoszenie (Baza Konkurencyjności) - plik PDF
 2. Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert z załącznikami - plik PDF
 3. Wzór umowy - plik PDF
 4. Arkusz cenowy (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - plik PDF
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Żłobkach Samorządowych nr 18, nr 19, nr 23 i nr 27 w Krakowie, realizowanych w ramach projektu "Daj szansę"

Informacje: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98202


Przetarg na przystosowanie istniejącego budynku Żłobka Samorządowego Nr 18 w Krakowie do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego rozstrzygnięty.

Informacje o wynikach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na stronie BIP
 2. Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - plik PDF
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - plik PDF