Program Maluch+ 2021

Program MALUCH+ 2021

Nazwa programu

"Program MALUCH+ 2021"

Nazwa zadania:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 . Zadanie jest dofinansowane ze srodków budzetu panstwa.

Wartość dofinansowania

54 000,00 PLN

Calkowita wartość

477 000,00 PLN

Opis programu

Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizacje w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 obejmujacego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 dzialajacych na podstawie ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki.

Dofinansowanie Programu Maluch+ 2021