Współpraca

Stale współpracujemy z:

  • Dietetykiem, który ustala szczegółowy jadłospis dla dzieci,
  • Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym, psychologiem dziecięcym i logopedą, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem rozwoju wszystkich Maluchów,
  • Radą Dzielnicy V, dzięki pomocy której pozyskujemy środki na remonty i wyposażenie żłobka,
  • Instytutem Pielęgniarstwa.

Okazjonalnie współpracujemy również z innymi instytucjami.

  • Zapraszamy teatrzyki dla dzieci, które kilka razy do roku odwiedzają nasz żłobek z repertuarem dostosowanym dla najmłodszych widzów.
  • Raz do roku we współpracy ze Strażą Pożarną przeprowadzamy próbną ewakuację.
  • Policjanci z Komedy Miejskiej odwiedzają nas i pozwalają poznać dzieciom tajniki zawodu policjanta.