Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy Nr 18 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.zlobek18.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. błędy kolejności poziomów nagłówków - poziomy były pomijane ze względów estetycznych
  2. błędy walidacji CSS, które są wykazywane obecnie z powodu zmiany technologii i wycofanie niektórych elementów składni kodu
  3. błędy walidacji kodu HTML, które są wykazywane obecnie z powodu zmiany technologii i wycofanie niektórych elementów składni kodu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Żłobek Samorządowy nr 18, ul.Mazowiecka 30a, 30-018 Kraków
  • Strona internetowa: http://zlobek18.pl
  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Skotniczna-Czech
  • E-mail: zlobek18(a)poczta.onet.pl
  • Telefon: 12 633 06 42

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Żłobka Samorządowego Nr 18 w Krakowie, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna www.bip.krakow.pl/?bip_id=459&mmi=20427

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności z dnia 22 września 2020 (plik DOCX, 20kB)